0%
 
پرسش‌نامه مشاوره
راهبرد و انجمن وفق یافتن پناهندگان یورک‌شایر و هامبر
 
Yorkshire (امور مهاجرت یورک‌شایر) سازمانی است که از سازمان‌های فعال در منطقه یورک‌شایر و هامبر در زمینه مدیریت امور مهاجرت و کمک به مهاجرین جدید شامل پناهندگان برای وفق دادن خود با جوامع محلی، حمایت راهبردی به عمل می‌آورد. در حال حاضر در صدد تسهیل راه‌اندازی یک انجمن وفق یافتن پناهندگان و راهبرد وفق یافتن پناهندگان (Refugee Integration Strategy and Refugee Integration Forum) منطقه‌ای جدید هستیم تا در ایجاد بهترین برآمدها برای پناهندگان به ما کمک کند. هم‌اینک در حال رایزنی با افراد ذینفع محلی شامل پناهندگان و پناهجویان در خصوص جنبه‌های مختلف وفق یافتن پناهندگان هستیم و مایلیم نظرات شما را در این خصوص بشنویم.

این پرسش‌نامه مشاوره (Consultation Questionnaire) بخشی از برنامه مشاوره مذکور است و تکمیل آن 10 تا 15 دقیقه زمان می‌برد. پاسخ‌های شما ناشناس باقی خواهند ماند. مشارکت شما برای ما بسیار مهم است و کمک خواهد کرد از روند فعلی وفق یافتن پناهندگان در منطقه مطلع شویم. همچنین کمک خواهد کرد اولویت‌های چند سال آینده را مشخص نماییم.

این پرسش‌نامه فرصتی به شما می‌دهد تا در زمینه تدوین راهبرد و انجمن جدید ایفای نقش کنید. ما مایلیم صرفنظر از سمت، معلومات یا تجربیات شما، نظرات شما را بشنویم. این پرسش‌نامه برای تمامی افرادی از قبیل متخصصین، داوطلبین، دریافت‌کنندگان خدمات و اعضاء منتخب طراحی شده است که به نوعی با وفق یافتن پناهندگان سروکار دارند.

راهنمایی‌هایی برای تکمیل پرسش‌نامه
منظور ما از 'پناهنده' هر شخصی است که در منطقه یورک‌شایر و هامبر زندگی می‌کند و تجربه شخصی مهاجرت اجباری یا استفاده از خدمات سیستم پناهندگی، برای مثال، به عنوان یک پناهنده یا پناهجو را دارد.

منظور ما از 'ارائه دهنده'، ارائه دهندگان خدمات شامل فعالین بخش داوطلبین و خدمات اجتماعی (VCS) است.

ما تعریف لغوی از واژه 'وفق یافتن/ادغام' (integration) در این پرسش‌نامه ارائه نمی‌دهیم؛ بلکه آنچه وفق یافتن برای شما معنا می‌دهد مدنظر ماست. معنای آن برای افراد مختلف متفاوت است، اما در اکثر موارد، 'وفق یافتن/ادغام' از معانی نزدیک به ایده‌های تعلق خاطر، ادغام، فرصت، پذیرش، وفق یافتن، خوشامدگویی و استقبال، خانه و موارد مشابه برخوردار است.

هر سوال عبارتی در خصوص وفق یافتن پناهندگان در یورک‌شایر و هامبر ارائه می‌دهد و از شما درخواست می‌شود با انتخاب یکی از گزینه‌های درجه‌بندی از 1 (حالتی که معتقدید عبارت مذکور کاملاً غلط یا غلط است) تا 10 (حالتی که مطلب بیان شده را کاملاً صحیح یا درست می‌دانید)، مشخص نمایید آیا وضعیت فعلی آنچه را که امروزه در منطقه اتفاق می‌افتد، به درستی بیان می‌کند یا خیر.

از آنجا که پاسخ‌ها به چندین عامل بستگی خواهند داشت، لطفاً از معیارهای ساده برای انتخاب پاسخ خود استفاده کنید. برای مثال،‌ اگر معتقدید یک عبارت برای اکثر پناهندگان (یا خدمات) صحیح است، می‌توانید عددی نزدیک به 10 انتخاب کنید. اما اگر معتقدید عبارتی دیگر تنها برای بخش کوچکی از پناهندگان (یا خدمات) صحیح است، در این صورت عددی نزدیک به 1 می‌تواند به بهترین شکل نشان دهنده دیدگاه شما باشد.

لطفاً صرفنظر از اینکه سوال تا چه اندازه جنبه محلی یا شخصی دارد، بر اساس دیدگاه‌های خود و با تکیه بر معلومات و تجربیات خود به سوالات پاسخ دهید. سوال ممکن است به ناحیه محلی شما یا به کل منطقه مربوط باشد. همچنین ممکن است به محل زندگی یا کار شما یا هر دو مربوط باشد.

اگر احساس می‌کنید نمی‌توانید به سوال خاصی پاسخ دهید، آن را خالی بگذارید.

این پرسش‌نامه شامل پنج بخش است: افراد، مکان‌ها، ارائه‌دهندگان، مشارکت‌ها و همکاری. در پایان هر بخش، یک کادر 'نظرات' وجود دارد که می‌توانید هر نوع دیدگاه‌ یا نظرات خود را اضافه کنید یا پاسخ‌های خود را با جزئیات بیشتری توضیح دهید. برای مثال، ممکن است معتقد باشید برخی عبارات برای پناهندگان اسکان مجدد یافته صحیح هستند اما در خصوص پناهجویان صدق نمی‌کنند یا تنها به برخی گروه‌های پناهندگان یا تنها در برخی نواحی مربوط می‌شوند.
 
اطلاعیه حریم خصوصی (محافظت از داده‌ها)

 این نظرسنجی کاملاً ناشناس انجام می‌شود. ما خواستار دریافت یا ثبت هیچ گونه اطلاعاتی که منجر به افشای اطلاعات هویتی شما شود، نیستیم.

اگر هرگونه اطلاعات تکمیلی را ارائه دهید که ممکن است برای افشای هویت شما استفاده شود، آنها را قبل از انتشار نتایج حذف خواهیم کرد؛ و این بخش از اطلاعات را در سوابق خود نیز نگهداری نخواهیم کرد.

Migration Yorkshire در شورای شهر لیدز مستقر است و مجری این پرسش‌نامه شورای شهر است. ما از کوکی‌ها برای بهبود تجربه شما جهت استفاده از وب‌سایت خود استفاده می‌کنیم. اگر بدون تغییر تنظیمات کوکی‌ها ادامه دهید، فرض ما بر این خواهد بود که با استفاده از آنها رضایت دارید.